Starvil 425SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Starvil 425SC

Starvil 425SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole 125g/l + Hexaconazole 100g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/ lúa