Startus 150SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Startus 150SC

Startus 150SC

  • Hoạt chất: Clofentezine 100g/l + Fenpyroximate 50g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Trường Thịnh
  • Đối tượng phòng trừ:

    Nhện đỏ/ đào cảnh