Startcheck 750WP, 755WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Startcheck 750WP, 755WP

Startcheck 750WP, 755WP

  • Hoạt chất: Imidacloprid 250g/kg (205g/kg) + Lambda- cyhalothrin 50g/kg (50g/kg) + Nitenpyram 450g/kg (500g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/ lúa