StarBem Super 500WP, 750WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » StarBem Super 500WP, 750WP

StarBem Super 500WP, 750WP

  • Hoạt chất: Sulfur 350g/kg (250g/kg) + Tricyclazole 150g/kg (500g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Hòa Bình
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa