Staras 50EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Staras 50EC

  • Hoạt chất: Hexaflumuron (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Hòa Bình
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu xanh/ lạc