STAR.DX – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

STAR.DX

  • Hoạt chất: Azoxystrobin (min 93%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Đồng Xanh
  • Đối tượng phòng trừ:

    Khô vằn, đạo ôn, lem lép hạt, vàng lá chín sớm/lúa; thán thư/ớt, xoài, dưa hấu