Spagold 40SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Spagold 40SL

  • Hoạt chất: Ningnanmycin
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Hatashi Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    Vàng lá chín sớm/lúa