Sory 310EC, 595EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Sory 310EC, 595EC

Sory 310EC, 595EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos ethyl 220g/l (524g/l) + Imidacloprid 40g/l (40.5g/l) + Lambda- cyhalothrin 50g/l (30.5g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    310EC: Sâu đục thân/ lúa595EC: sâu cuốn lá, sâu đục thân, nhện gié/lúa