Soon 70EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Soon 70EC

  • Hoạt chất: Butachlor 350g/l + Propanil 350g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH BVTV An Hưng Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng