Song Mã 24.5 EC, 63EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Song Mã 24.5 EC, 63EC

Song Mã 24.5 EC, 63EC

  • Hoạt chất: Abamectin 2g/l (60g/l) + (dầu khoáng và dầu hoa tiêu) 243g/l (3g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Vật tư và Nông sản Song Mã
  • Đối tượng phòng trừ:

    24.5 EC: sâu tơ/ rau cải; rầy xanh, bọ cánh tơ/ chè 63EC: Sâu cuốn lá/lúa