Sông Lam 333 50EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Sông Lam 333 50EC

Sông Lam 333 50EC

  • Hoạt chất: Dẫn xuất Salicylic Acid (Ginkgoic acid 425g/l + Corilagin 25g/l + m- pentadecadienyl resorcinol 50g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH NN Phát triển Kim Long
  • Đối tượng phòng trừ:

    khô vằn, đạo ôn/ lúa; chảy mủ do Phytophthora/ cây có múi, lở cổ rễ/hồ tiêu, lở cổ rễ, thân do nấm/ cà phê