Song hy 75SP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Song hy 75SP

Song hy 75SP

  • Hoạt chất: Acephate (min 97%)
  • Tổ chức đăng ký: Sinon Corporation, Taiwan
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/ lúa