Somethrin 10EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Somethrin 10EC

Somethrin 10EC

  • Hoạt chất: Cypermethrin (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH P-H
  • Đối tượng phòng trừ:

    Bọ trĩ/ lúa