Solvigo® 108SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Solvigo® 108SC

Solvigo® 108SC

  • Hoạt chất: Abamectin 36g/l + Thiamethoxam 72g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Syngenta Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    Tuyến trùng/cà phê