Soliti 15 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ ốc » Soliti 15 WP

Soliti 15 WP

  • Hoạt chất: Saponin
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nicotex
  • Đối tượng phòng trừ:

    ốc bươu vàng/ lúa