Sofigold 271WP, 375EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Sofigold 271WP, 375EC

Sofigold 271WP, 375EC

  • Hoạt chất: Butachlor 20g/l + Pretilachlor 300g/l + Chất an toàn Fenclorim 100g/l Butachlor 270g/kg (365g/l) + Pretilachlor 1g/kg (10g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/lúa gieo thẳng, lúa cấy