Soddy 430EC, 750WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Soddy 430EC, 750WP

Soddy 430EC, 750WP

  • Hoạt chất: Alpha-cypermethrin 30g/l (50g/kg) + Buprofezin 100g/l (200g/kg) + Chlorpyrifos Ethyl 300g/l (500g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    430EC: rầy nâu/ lúa750WP: sâu cuốn lá, rầy nâu/lúa, rệp sáp/cà phê