Smash 1EC, 45EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Smash 1EC, 45EC

Smash 1EC, 45EC

  • Hoạt chất: Abamectin 0.2 % (30g/l) + Beta-cypermethrin 0.8% (15g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH VT BVTV Phương Mai
  • Đối tượng phòng trừ:

    1EC: sâu khoang/ đậu tương, sâu cuốn lá/ lúa 45EC: sâu cuốn lá, rầy nâu, sâu đục thân/lúa