Slimgold 510SC, 810WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Slimgold 510SC, 810WP

Slimgold 510SC, 810WP

  • Hoạt chất: Ametryn (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/mía