Slavic 10SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Slavic 10SC

  • Hoạt chất: Eucalyptol (min 70%) Fenbutatin oxide (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Bailing Agrochemical Co., Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/ lúa