Sixtoc 333EC, 555EC, 700EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Sixtoc 333EC, 555EC, 700EC

Sixtoc 333EC, 555EC, 700EC

  • Hoạt chất: Abamectin 15g/l (25g/l), (25g/l) + Chlorpyrifos Ethyl 300g/l (505g/l), (610g/l) + Lambda-cyhalothrin 18g/l (25g/l), (65g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thuốc BVTV Nam Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    333EC: Sâu cuốn lá/lúa 555EC: Sâu cuốn lá, rầy nâu/lúa; rệp sáp giả/cà phê, sâu đục quả/đậu tương 700EC: Sâu phao đục bẹ, sâu cuốn lá, rầy nâu/lúa; rệp sáp/cà phê