Sixsess 65EC, 150EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Sixsess 65EC, 150EC

Sixsess 65EC, 150EC

  • Hoạt chất: Abamectin 15g/l (15g/l) + Indoxacarb 50g/l (135g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng
  • Đối tượng phòng trừ:

    65EC: Sâu cuốn lá/ lúa 150EC: Sâu cuốn lá, nhện gié/lúa