Siuvin 275SC, 350SC, 600WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Siuvin 275SC, 350SC, 600WP

Siuvin 275SC, 350SC, 600WP

  • Hoạt chất: Carbendazim 250g/l (150g/l), (400g/kg) + Hexaconazole 25g/l (200g/l), (200g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    275SC: vàng lá do nấm/ lúa 350SC: khô vằn, lem lép hạt/ lúa; rỉ sắt/ cà phê 600WP: vàng rụng lá/ cao su