Siutox 25EC, 50EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Siutox 25EC, 50EC

Siutox 25EC, 50EC

  • Hoạt chất: Abamectin 9g/l (18 g/l) + Alpha-cypermethrin 16g/l (32g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP XNK Nông dược Hoàng Ân
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/ lúa