Sitto-nin 15BR, 15EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Sitto-nin 15BR, 15EC

Sitto-nin 15BR, 15EC

  • Hoạt chất: Rotenone 5% (50 g/l) + Saponin 14.5% (145g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Sitto Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    tuyến trùng/ bắp cải, cà phê; bọ hung/ mía