Siriphos 48EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Siriphos 48EC

Siriphos 48EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl (min 94 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH King Elong
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa