Sirafb 100WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Sirafb 100WP

Sirafb 100WP

  • Hoạt chất: Bensulfuron Methyl 5g/kg + Pyrazosulfuron Ethyl 95g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Khoa học Công nghệ cao American
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng