Sipazine 80 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Sipazine 80 WP

Sipazine 80 WP

  • Hoạt chất: Simazine (min 97 %)
  • Tổ chức đăng ký: Forward International Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ mía, ngô