Sinevagold 81EW, 455EC, 460WP, 500WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Sinevagold 81EW, 455EC, 460WP, 500WP

Sinevagold 81EW, 455EC, 460WP, 500WP

  • Hoạt chất: Buprofezin 20g/l (54.5g/l), (250g/kg), (90g/kg) + Dinotefuran 0.5g/l (0.5 g/l), (10g/kg), (10g/kg) + Isoprocarb 60g/l (400g/l), (200g/kg), (400g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    81EW: bọ trĩ/lúa455EC: Rầy nâu/ lúa, rệp sáp/ cà phê460WP, 500WP: Rầy nâu/lúa