Sieuray 250WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Sieuray 250WP

Sieuray 250WP

  • Hoạt chất: Acetamiprid 100g/kg + Buprofezin 150g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Hóa nông Mỹ Việt Đức
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/ lúa