Sieunhen 300EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Sieunhen 300EC

Sieunhen 300EC

  • Hoạt chất: Fenpropathrin 100g/l + Pyridaben 200g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Hòa Bình
  • Đối tượng phòng trừ:

    Nhện gié/lúa