Sieunee 600EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Sieunee 600EC

Sieunee 600EC

  • Hoạt chất: Butachlor 600g/l + chất an toàn Fenclorim 100g/l
  • Tổ chức đăng ký: Cali - Parimex. Inc.
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng