Sieugon 85GR, 370WP, 530EC, 80EW – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Sieugon 85GR, 370WP, 530EC, 80EW

Sieugon 85GR, 370WP, 530EC, 80EW

  • Hoạt chất: Alpha-cypermethrin 5g/kg (10g/kg), (30g/l), (60g/l) + Fenobucarb 50g/kg (10g/kg), (450g/l), (10g/l) + Isoprocarb 30g/kg, (350g/kg), (50g/l), (10g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ
  • Đối tượng phòng trừ:

    80EW, 85GR, 370WP: rầy lưng trắng/lúa530EC: rầy nâu/ lúa