Sieubup 200WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Sieubup 200WP

Sieubup 200WP

  • Hoạt chất: Buprofezin 150g/kg + Dinotefuran 50g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Nam Nông Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/lúa