Sieublack 350SC, 750WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Sieublack 350SC, 750WP

Sieublack 350SC, 750WP

  • Hoạt chất: Alpha-cypermethrin 100g/l(150g/kg) + Fipronil 100g/l (300g/kg) + Imidacloprid 150g/l (300g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    350SC: sâu đục bẹ, sâu đục thân, sâu cuốn lá/lúa; rệp sáp/cà phê750WP: sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa, rệp sáp/cà phê