Sieubem super 555WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Sieubem super 555WP

Sieubem super 555WP

  • Hoạt chất: Hexaconazole 50g/kg + Propiconazole 150g/kg + Tricyclazole 355g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Hòa Bình
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn/lúa