Siêu to hạt 25 SP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Siêu to hạt 25 SP

  • Hoạt chất: Fugavic acid
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM - SX Phước Hưng
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng lúa, ngô, lạc, hồ tiêu