Sieu fitoc 150EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Sieu fitoc 150EC

Sieu fitoc 150EC

  • Hoạt chất: Abamectin 12g/l + Quinalphos 138g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Hóa Nông Mỹ Việt Đức
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá; nhện gié/lúa