Sida 20WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Sida 20WP

  • Hoạt chất: Dinotefuran (min 89%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa, rầy chổng cánh/cam, rệp vảy/cà phê, nhện gié, bọ xít dài, bọ trĩ/lúa