Shut 677WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Shut 677WP

  • Hoạt chất: Hexaconazole 62 g/kg + Propineb 615 g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH ADC
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt, khô vằn/ lúa; rỉ sắt, nấm hồng/cà phê; phấn trắng, nấm hồng, vàng rụng lá/cao su; đốm nâu/ thanh long