Shoot 16SL, 41SL, 300SL, 660SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Shoot 16SL, 41SL, 300SL, 660SL

Shoot 16SL, 41SL, 300SL, 660SL

  • Hoạt chất: Glyphosate (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Imaspro Resources Sdn Bhd
  • Đối tượng phòng trừ:

    16SL, 41SL: cỏ/ cao su, cà phê 300SL, 660SL: cỏ/ cao su