Shian 32 WP (3200 IU/mg) – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Shian 32 WP (3200 IU/mg)

Shian 32 WP (3200 IU/mg)

  • Hoạt chất: Bacillus thuringiensis var.kurstaki
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV Tô Nam Biotech
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu tơ/ rau cải