Shertox 5EW, 5 EC, 10EW, 10 EC, 25 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Shertox 5EW, 5 EC, 10EW, 10 EC, 25 EC

Shertox 5EW, 5 EC, 10EW, 10 EC, 25 EC

  • Hoạt chất: Cypermethrin (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    5EW: sâu phao/ lúa, rệp vảy/ cà phê5EC: sâu keo, bọ xít/ lúa; rệp vảy/ cà phê10EW: rệp sáp/ cà phê, sâu phao/ lúa, sâu ăn lá/ đậu tương, sâu khoang/ lạc10EC: bọ xít/ lúa25EC: sâu khoang/ lạc, sâu cuốn lá/ lúa