Sherpa 25EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Sherpa 25EC

  • Hoạt chất: Cypermethrin (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: Bayer Vietnam Ltd (BVL)
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/ lúa; sâu khoang/ lạc, đậu tương