Sherdoba 20EC, 55WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Sherdoba 20EC, 55WG

Sherdoba 20EC, 55WG

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%)
  • Tổ chức đăng ký: Doanh nghiệp Tư nhân DV TM M & Q
  • Đối tượng phòng trừ:

    20EC: Sâu khoang/lạc, sâu cuốn lá/lúa 55WG: Sâu cuốn lá/lúa