Sherbush 5EC, 10EC, 25EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Sherbush 5EC, 10EC, 25EC

Sherbush 5EC, 10EC, 25EC

  • Hoạt chất: Cypermethrin (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Vật tư NN Tiền Giang
  • Đối tượng phòng trừ:

    5EC: sâu khoang/ lạc, sâu keo/ lúa, rệp sáp/ cà phê, bọ xít muỗi/ điều10EC: bọ xít, sâu keo/ lúa, rệp sáp/ cà phê, bọ xít muỗi/ điều25EC: sâu keo/ lúa, bọ xít/ điều, rệp sáp/ cà phê