Sha Chong Shuang 18 SL, 50SP, 90WP, 95WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Sha Chong Shuang 18 SL, 50SP, 90WP, 95WP

Sha Chong Shuang 18 SL, 50SP, 90WP, 95WP

  • Hoạt chất: Thiosultap-sodium (Nereistoxin) (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Guizhou CUC INC (Công ty TNHH TM Hồng. Xuân Kiệt, Quý Châu, Trung Quốc)
  • Đối tượng phòng trừ:

    18SL, 90WP, 95WP: sâu đục thân, sâu cuốn lá/ lúa 50SP: sâu đục thân lúa