Sha Chong Jing 50WP, 90WP, 95WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Sha Chong Jing 50WP, 90WP, 95WP

Sha Chong Jing 50WP, 90WP, 95WP

  • Hoạt chất: Thiosultap-sodium (Nereistoxin) (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM Bình Phương
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu đục thân/ lúa