Sếu đỏ 3 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Sếu đỏ 3 EC

Sếu đỏ 3 EC

  • Hoạt chất: Acetamiprid (min 97%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV Sài Gòn
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/ lúa