Serthai 28.75EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Serthai 28.75EC

Serthai 28.75EC

  • Hoạt chất: Cypermethrin 6.25% + Phosalone 22.5 %
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH BVTV An Hưng Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/ lúa